Pedicure Feetlicious hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Pedicure Feetlicious gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien van toepassing, dan houden wij ons aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat wij overeenkomstig de Uitvoeringswet AVG:

  1. Uw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  2. Uitdrukkelijk om uw toestemming zullen vragen als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

  3. De beveiliging van uw persoonsgegevens zullen waarborgen door passende technische- en organisatorische maatregelen te treffen.

  4. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop moeten wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure Feetlicious zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, stuurt u dan een mail naar: info@feetlicious.nl